Ολοκληρωμένες Λύσεις


 

Λύσεις Νέων Τεχνολογιών


 Με την εξέλιξη των υποδομών Πληροφορικής, πολλοί Οργανισμοί αναλαμβάνουν διάφορες τεχνολογικές πρωτοβουλίες για να μπορέσουν να μετρήσουν και να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα επιχειρηματικών έργων, να διαχειριστούν την απόδοσή τους και να συνδυάσουν λειτουργικές διαδικασίες με την επιχειρηματική ευφυΐα.

 

ph2Έτσι υιοθετούν ολοκληρωμένες εφαρμογές, οι οποίες και σηματοδοτούν μια αλλαγή προτύπου, που κάνουν τους Οργανισμούς να κινούνται προς την κατεύθυνση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο αντί των στατικών δεδομένων, με την δυνατότητα δυναμικής πληροφόρησης προς όλους, σε ολόκληρη την επιχείρηση και ευρύτερα.

 

 

320 4

  

Οδηγώντας την Επιτυχία


Με την επιτυχημένη και βραβευμένη πλατφόρμα επιχειρηματικής ευφυΐας WebFOCUS, την Βάση Δεδομένων Oracle και τα προϊόντα Integration της σειράς iWay, έχουν αναπτυχθεί λύσεις για: