Συνεργάτες


 ib logo home2

Στην Information Builders ξέρουν πώς θα έπρεπε να λειτουργεί η Επιχειρηματική Ευφυΐα. Εστιάζουν στην ενοποίηση της πληροφορίας, έτσι ώστε οι business users να έχουν πρόσβαση σε αυτή και να την καταλαβαίνουν. Αυτό έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός συνόλου λύσεων όπως: Performance Management solutions, Business Intelligence, Search, Integration και Industry solutions.

cyber Header
 
Η CyberTech International κυριαρχεί στις βιομηχανίες των voice logging και communications recording με παγκόσμιες επιχειρήσεις και γραφεία.
Η CyberTech είναι μεταξύ των τάχιστα αναπτυσσόμενων παρόχων επικοινωνιών δεδομένων και ένας αναγνωρισμένος καινοτόμος σε εφαρμογές φωνητικής εγγραφής και παρακολούθησης.

twin logo
Η Twinnet ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2004 με σκοπό την ανάπτυξη και την υλοποίηση λύσεων πληροφορικής καθώς και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των πληροφοριακών αναγκών μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού.
anite logo

 

Η Anite είναι μία διεθνής εταιρία λογισμικού και λύσεων που εστιάζει στην παροχή δοκιμαστικών και λειτουργικών συστημάτων στη ασύρματη αγορά, και λύσεων e-commerce και κρατήσεων στην ταξιδιωτική βιομηχανία. Η Anite παρέχει συστήματα κρατήσεων, managed services και εφαρμογές e-commerce σε ταξιδιωτικούς πράκτορες, στις αερογραμμές, και σε άλλες εταιρίες (cruise, ferry, rail) για περισσότερα από 20 χρόνια.

                     isl logo
Η ISL είναι μία εταιρία που διακρίνεται για τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες της. Η ISL εστιάζει στην ανάπτυξη, διανομή, εγκατάσταση και υποστήριξη ολοκληρωμένων λύσεων στους τομείς της Πληροφορικής και της Γεωπληροφορικής.

                  ier logo
Η IER, θυγατρική του Bollorè Group, είναι ο παγκόσμιος κυρίαρχος στην παροχή μηχανών εισιτηρίων και boarding flows σε μεγάλα δίκτυα μεταφοράς. Η IER είναι επίσης ο κύριος προμηθευτής λύσεων αυτόματης εξακρίβωσης, διαγραμμάτων ελέγχου και, γενικότερα, αγαθών για τις γραμμές παραγωγής και για logistics.

 oralogo small

 

Η Oracle είναι το νούμερο ένα στην τεχνολογία βάσεων δεδομένων και στις εφαρμογές σε εταιρίες σε όλο τον κόσμο. Η εταιρία είναι, παγκοσμίως, ο κύριος προμηθευτής λογισμικού διαχείρησης πληροφοριών (information management software) και η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρία ανεξάρτητου λογισμικού στον κόσμο. Η απόκτηση της Sun δίνει στην Oracle ένα κυρίαρχο ρόλο και στο hardware.


sagem logo

SAGEM είναι μία γαλλική εταιρία που σχεδιάζει συσκευές broadband και εξοπλισμούς δικτύων.
Επιπρόσθετα, η SAGEM σχεδιάζει hardware όπως περιφερειακά εικόνας και ήχου, εκτυπωτές, faxes και άλλα προϊόντα.


 itlink logo

Η ITLink είναι μία εταιρία της οποίας η βασική αποστολή είναι η παροχή επαγγελματικών και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους πελάτες της, στον τομέα της συμβουλευτικής και της μηχανικής.