Ολοκληρωμένες Λύσεις


 

Υποστήριξη Πελατών

Στην Applied Science είμαστε τόσο ανοιχτοί και ευέλικτοι όσο το λογισμικό που διαθέτουμε και οι πελάτες είναι το μεγαλύτερό μας κεφάλαιο. Για κάθε νέο προϊόν και σχετικό χαρακτηριστικό του, υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων να υποστηρίξει τον πελάτη που το χρειάζεται. Για κάθε πελάτη υπάρχει μια απάντηση που να τον καλύπτει.

customer copy

cont pic

  

Επαγγελματικές Υπηρεσίες


 Η πελατο-κεντρική μας φιλοσοφία βασίζεται σε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο υποστήριξης, αποτελούμενο από ανθρώπους που είναι αφοσιωμένοι στην επιτυχία της δραστηριότητάς σας. Το δίκτυο υποστήριξης περιλαμβάνει Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Εκπαίδευση, Τεχνική Υποστήριξη και Ανάπτυξη Εφαρμογών και βρίσκεται στη διάθεσή σας.

Η Applied Science παρέχει επίσης Υπηρεσίες Υποστήριξης συστημάτων desktop και δικτύων, προσφέροντας σχεδιασμό, εγκατάσταση και συντήρηση καθώς και υπηρεσίες πλήρους κάλυψης λειτουργίας εξοπλισμού και εφαρμογών πελατών σε δικούς της χώρους.